Nội quy sử dụng căn hộ

02/10/2020

Không ở quá số người đã đăng ký Không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh đặc biệt sau 22h Không sử dụng chất kích thích & chất gây nghiện trong căn hộ Không mang vào căn hộ các chất dễ gây cháy nổ Không nướng BBQ trong căn hộ […]